Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) bağlamındaki haklarınızı buradan uygulayabilirsiniz

Prosedür :

Bu prosedür, yalnızca hakkınızda topladığımız kişisel verileriniz hakkında bir talepte bulunmak istiyorsanız doldurulup gönderilmelidir.

Talebinizin onayı üzerine size bir tasdik e-postası gönderilecektir.

Not: e-postayı almazsanız “spam” kutusunu control ediniz.

1) Lütfen iletinizi [email protected] adresine gönderiniz

2) Bilgilerinizi bulmamıza yardımcı olmanız için lütfen aşağıdakileri belirtiniz:
Ad :
Soyadı :
Doğrum tarihi (gg/aa/yyyy) :
E-posta :
Telefon :

3) Lütfen talebinizin gerekçesini seçiniz:
- Erişim hakkı
- Cayma hakkı
- Silme hakkı (“unutuma hakkı”) (örnek: kişisel verilerin silinmesi, hesabın kapatılması vb.)
- Varis hakkı
- İtiraz hakkı
- Diğer