ETİK KURALLAR

İlke 1: İnsana Saygı

IWS tarafından sunulan hizmetler ve ürünler aşağıdaki insanlara yönelik değildir:
- maddi sıkıntıda olanlar
- reşit olmayanlar
- zihinsel yetilerine tam olarak hakim olmayanlar
Sunulan hizmetler eğlence amaçlıdır. Eğer şüphe içindeyseniz, ihtiyat ilkesi gereğince aşağıdaki bağlantıya tıklayarak aboneliğinizi iptal edebilirsiniz
GDPR

İlke 2: Dürüstlük, doğruluk ve adalet

Şirket ve personeli, kamuya ve müşterilerine hizmet sunumunda dürüstlük, doğruluk ve adalet ilkelerine tamamen bağlıdır. Bütün Şirket çalışanları, ticari işlemlerin, hizmet taleplerinin, satun alımların veya personel alımlarının açık, adil ve tarafsız bir şekilde yapılmasını sağlar.
Bu Tüzük, tüm personelden beklenen davranış standartlarının yanı sıra Şirket’in resmi görevler sırasında menfaat kabul etme ve çıkar çatışmasını yönetme politikasını düzenler.
Bu Tüzük, Şirket tarafından istihdam edilen geçici ve yarı zamanlı personel için de geçerlidir.

İlke 3: Tüm çalışanlar için eşit fırsatlar

Şirket, istihdama eşit erişim ilkesine bağlı bir işverendir. İstihdam olanakları, yaş, renk, cinsiyet, din, uyruk, engellilik veya yasal olarak korunan diğer durumlardan bağımsız olarak herkese açıktır.
Bu ilke, işe alma, eğitim, görevlendirme, terfi, devir, fesih ve ücretlerin ve maaşların idaresi dahil tüm iş ilişkileri için geçerlidir.

İlke 4: Güvenlik ve sağlık uygulamaları

Şirket, çevre dostu bir şekilde ve işçi güvenliğini ve çevreyi koruyan tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uygun olarak işletilen, yaralanma ve hastalıklardan arındırılmış bir işyeri sağlamayı taahhüt eder. Çalışanlar işlerini tam bir güvenlik içinde yaparlar.

İlke 5: Adil rekabet

Rekabetin yanı sıra haksız rekabet uygulamalarını sınırlandırabilecek, kısıtlayabilecek veya bozabilecek herhangi bir rekabet karşıtı uygulamayı yasaklamak şirket politikası dahilindedir.

Sonuç olarak, çalışanlarımız ücretlerle veya diğer ticari koşullarla ilgili olarak rakiplerle (resmi veya gayrı resmi şekilde) anlaşamazlar; üretimi, pazarlamayı, teknik gelişimi veya yatırımı sınırlandıramaz veya kontrol edemezler; piyasaları veya tedarik kaynaklarını manipüle edemez veya bölemezler; ihale veya diğer rekabet türleri bağlamında sahte tekliflere katılamazlar; diğer işletmeler için pazar erişimini ve rekabet özgürlüğünü sınırlandıramaz veya kısıtlayamazlar; eşit performans için ticaret ortaklarına eşit olmayan koşullar uygulayarak, rekabete dair bir dezavantaj yaratamazlar; doğası gereği veya ticari kullanıma göre bu tür sözleşmelerin konusu ile bağlantılı olmayan ek yükümlülüklerle ticari ortaklara kabul sözleşmelerinin imzalatamaz.

Çalışanlarımızın, aşağıda belirtilen haksız rekabet eylemlerini gerçekleştirmeleri yasaktır: müşterilerle daha önce şirket içinde gerçekleştirilen fonksiyon çerçevesinde kurulan müşteri ilişkilerini kötüye kullanmak; rakip bir şirket oluşturmak ve bir şirketin çalışanlarını yönlendirmek veya bir şirketin işini bozmak için çalışanlarını cezbedip işe almak.

Aynı zamanda çalışanlarımız, tüketicilerin meşru çıkarlarını veya rekabet yasalarına aykırı diğer faaliyetleri zayıflatan önlemler almamalıdır.

İlke 6: Denetim ve yolsuzlukla mücadele

Şirketin yolsuzluğa toleransı yoktur. Çalışanlar, olması gereken fazla bir avantaj elde etmek için doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir zaman devlet yetkililerine ve iş ortaklarına değerli bir şey teklif etmemelidir.
Şirket, haksız ticari veya kişisel bir avantaj sağlamak veya elde etmek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak ödeme yapılmasını, ödeme teklifini ve değerli bir meta teklif edilmesini yasaklar.
Üçüncü şahıslar, sadece ödenmesi gereken ücretlerin makul olması, tüm düzenlemelerin açıkça belgelenmesi ve düzenlemelerin şirket politikalarına uygun olması koşuluyla, şirketin çıkarları doğrultusunda görevlerini yerine getirmeleri için işe alınırlar.